تماس با ایده برتر کیوان

دفتر مرکزی :

تهران، پاسداران، نگارستان پنجم (حاج هادی)، پلاک 49، ساختمان ایده

تلفن: 02127679
ایمیل: info@mibdent.ir

کارخانه:

همدان، کیلومتر 10 جاده تهران، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار یکم، خیابان دهم، قطعه 411

تلفن: 08134383374
ایمیل: info@mibdent.ir

فرم انتقادات و پیشنهادات