از خمیر جرمگیری بایومواد دندانی برای حفظ بهترین بهداشت دهان و جلوگیری از تجمعات باکتریایی استفاده میشود. انواع خمیرهای جرمگیری شامل با فلوراید و بدون فلوراید

در حال نمایش 6 نتیجه