با محصولات بایو مواد دندانی بند آورنده خونریزی شامل ژل و محلول هموستاتیک(آلومینیوم کلراید25%)،به بهترین روش‌های کنترل خونریزی در درمان‌های دندانی دست پیدا کنید.

در حال نمایش 2 نتیجه