بایوموادهای دندانی اندو، بهترین مواد برای انجام درمان‌های ریشه دندان شامل ژل و محلول ادتا 17%، ژل و محلول هیپوکلریت، ژل و محلول کلرهگزیدین 2%

در حال نمایش 6 نتیجه