بایو مواد دندانی برای بی حسی موضعی اطفال با ۲۰٪ بنزوکائین، حفظ کننده آرامش کودکان در درمان‌های دندانی. با اطمینان از تجربه درمانی بی‌درد و ایمن برای کودکان .

در حال نمایش 2 نتیجه